Praktisk info - Connies Private Dagpleje-Moseby

Moseby
Go to content

Main menu:

Praktisk Information

KOST
Formiddagsmad, frokost og eftermiddags-
mad er inkluderet i prisen for pasningen,
evt. morgenmad, hvis barnet møder tidlig.
Specialkost (allergi-og babymad) skal med-
bringes hjemmefra!
Barnet vil få en sund og varieret kost.

HUSKESEDDEL
Det er vigtigt at barnet har skiftetøj med der er
tilpasset vejrforholdende og som må blive snavset.
Medbring fodtøj til både indendørs og udendørs
aktivitet, skiftetøj og undertøj.
(SÆT NAVN I TØJ, SKO OG STØVLER)

FORSIKRING
Hvis dit barns legetøj eller andet går i stykker eller forsvinder har dagplejen INGEN erstatningspligt.
Hvis dit barn forvolder skade på sig selv eller andre
børn, dækker DIN ansvars- og ulykkesforsikring.

TAVSHEDSPLIGT
Vi har tavshedspligt, både hvad angår
barnet og forældrenes private forhold.

AFBUD / SYGDOM
Der skal gives besked, hvis dit barn holder en
fridag eller er fraværende p.g.a. sygdom.
Vi kan ikke modtage et sygt barn, dels på grund
af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den ekstra omsorg det har brug for.
Barnet skal kunne følge en almindelig dagplejedag.

HUSK: At raskmelde barnet før det møder igen.       

MEDICIN
Gives i nødstilfælde, og KUN hvis det er lægeordineret.
Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper,
skarlagensfeber og røde hunde, må barnet komme
i dagpleje, når det er feberfrit og udslet, hævelse eller sår er forsvundet.

Hvis barnet har diarre kan det p.g.a.
smitterisiko ikke modtages i dagpleje.
Ved øjenbetændelse kan barnet modtages
når det er i behandling.

FORÆLDREBETALING
Der betales månedsvis forud.

TILSYN
Der vil være tilsyn fra kommunen.

UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftlig med én
måneds varsel, regnet fra den 1.i måneden.
(eks. opsigelsen 30 Juni- virkning fra 1. August).
Pasningsforløbet slutter den 1. i den måned barnet fylder 2 år og 11 måneder.

 
newbie.dk
Back to content | Back to main menu